Billa
Clever - Obľúbené produkty za diskontné ceny


garancia vrátenia peňažného rozdielu

V PRÍPADE, ŽE ZÁKAZNÍK ZAKÚPI VÝROBOK POROVNATEĽNÝ S VÝROBKOM CLEVER ZA NIŽŠIU ŠTANDARDNÚ PREDAJNÚ CENU, BILLA GARANTUJE VRÁTENIE PEŇAŽNÉHO ROZDIELU MEDZI CENOU ZAKÚPENÉHO VÝROBKU A VÝROBKOM CLEVER. VÝROBKY MUSIA BYŤ ZAKÚPENÉ V TEN ISTÝ DEŇ.

ZÁKAZNÍK SI MÔŽE NÁROKOVAŤ NA VRÁTENIE PEŇAŽNÉHO ROZDIELU ZA PODMIENKY, ŽE PREDLOŽÍ POKLADNIČNÝ BLOKOD ZAKÚPENÉHO VÝROBKU CLEVER, AKO AJ OD ZAKÚPENÉHO KONKURENČNÉHO VÝROBKU.

PRÍKLAD POROVNÁVANIA:

400-GRAMOVÉ BALENIE JOGURTU CLEVER JOGURTU S 2 % OBSAHOM TUKU S INÝM 400-GRAMOVÝM BALENÍM JOGURTU OBSAHUJÚCEHO 2% TUKU.

PREDMETOM POROVNÁVANIA MUSÍ BYŤ ROVNAKÝ TOVAR V ROVNAKOM BALENÍ.

V praxi existujú rôzne typy balenia rovnakého tovaru – napríklad balenie arašidov v sáčku, či balenie v plechovke – čo môže viesť k rozdielnym cenám. Čerstvé mlieko v sáčku má nižšiu cenu než mlieko v sklenej fľaši.

Preto sa relevantné považujeme ak zákazník porovnáva napríklad pivo v plechovke len s pivom v plechovke a nie s pivom vo fľaši, aj keď ide o ten istý výrobok.

Z vyššie opísaných dôvodov sa vždy môžu porovnávať len výrobky s rovnakým balením.